האוסף

אוסף ענבל

“The sound of the bells will be heard when he enters the Holy Place before the LORD…” השמות 28: 35
This magnificent collection has been inspired by an Israeli name – Inbal, meaning the clapper inside the bell. The authentic Jerusalem stone represents the bell’s dome – the vault of heaven. The precious diamond inside the holiest stone on earth is the tongue (Inbal), word and voice of G-d. When it hits the inner side of the Jerusalem stone, it symbolizes a message being resonated and delivered to the earth below: “It’s time to make changes”. With the Inbal pendant, a resonating and lingering sound ringing out G-d’s call to/for change will always be close to your heart.

לַחקוֹר

אוסף ענבל

כל תליון ענבל משובח כולל יהלומים נוצצים בעלי מגוון הבהירות שונה לבחירתכם במרכז הפריט. היהלום ממוסגר בתנועות זהב טהור 14K באמצע האבן הקדושה אותנטי מירושלים.

אתה יכול להיות מעוניין גם זה: