האוסף

The Ariel Collection – Star of David Pendant

“Woe to Ariel,[a] to Ariel, the city where David dwelt! Add year to year; Let feasts come around”. ישעיהו 29: 1
The Ariel Collection Star of David Pendants are uniquely fashioned in the shape of a Magen David – the geometrically perfect six-pointed Star of David shaped pendants, just like the hexagram star that they are patterned after, resemble two interlocking triangles superimposed on each other. This design has been globally recognized as the most recognizable symbol representing Israel and Judaism. And just as the six points of the Star of David Pendant symbolize God’s rule over the universe in all six directions: north, south, east, west, up and down, so too do Ariel Star of David jewelry collection incorporate the realization that our lives are in the hands of G-d. The two triangles represent the dichotomies inherent in man: good vs. evil, spiritual vs. physical, etc., making the Star of David diamond necklace pendant you wear much more than a mere ornament of beauty. They actually become a powerful artifact of faith that you carry with you, wherever you go.

גלה את כוכב דוד

Star of David Pendant – The Magen David Necklace Collection

עיצוב תליון מגן דוד תלול בימי קדם, והוא מתעורר כעת לחיים באמצעות זהב, יהלומים ואבן אותנטית מהר הבית. השילוב הייחודי של החומרים יחד עם אומנות קפדנית הופך את אוסף אריאל מגן דוד לסמל נצח של יופי.

אתה יכול להיות מעוניין גם זה: