עמק קדרון

<dir="rtl">נחל קידרון נמצא בסמוך להר הבית. בשנת 1999 נערכו בהר הבית חפירות בלתי חוקיות. העפר שהוצא מהר הבית בעשרות משאיות, נשפך בעמק נחל קדרון, שכאמור נמצא בסמוך להר הבית. <br><br> עקב קדושתו של הר הבית לא נערכות במקום חפירות ארכאולוגיות. במידה ונעשות חפירות, לצרכי תחזוקה או תיקונים, החפירות חייבות להיעשות ברשות ופיקוח רשות העתיקות הישראלית. <br><br> העפר שהוצא מהחפירות עורר עניין בסטודנט לארכאולוגיה בשם צחי דבירה. הוא ערך בדיקות של העפר, שהוצא מהר הבית ונשפך בקידרון. דבירה הבין כי ניתן למצוא בעפר ממצאים ארכאולוגיים שישפכו אור על הר הבית. <br><br> מכאן צמח הרעיון לסנן את העפר שהוצא מהר הבית ונשפך בנחל קידרון. סינון העפר יעשה בצורה שיטתית, הממצאים, ילמדו, יחקרו, יתועדו ויקוטלגו. זאת על מנת להציל כמה שיותר פיסות מידע חשובות מהמקום הקדוש.

צחי, סטודנט לארכיאולוגית באותה תקופה, נתקל בעפר שנשפך אל העמק ובחן את הפסולת. הוא הבין שהעפר זה יכול להכיל אוצר מידע על הר הבית. משמעות הממצאים הביאה אותם להקמת פרויקט להפניית אדמה שיטתית.